Søg på lutherdansk her:

Hjemmesiden drives for private midler og har brug for økonomisk støtte,

som modtages med tak: Danske Bank Reg.nr. 1551; kontonr. 3633292558; Kontoejer: Finn B. Andersen

IBAN DK3030003633292558; BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK; Kontoejer: Finn B. Andersen , DK

 


Direkte Luther-hjælp
 

Luther-Leksikon

Luther-tekster på nettet
 

Danske Luther-bøger
 

Historien om Martin Luther
 

Reformationens tidslinie
 

Nyt Luther-Album

 

 

 

 

 Den Store Lutherserie

Ny: Hvordan man skal forholde sig ved epidemier

49 kr. Lohse

Kristi nadverord står fast

130 kr. Lohse

Salme 51

110 kr Lohse

Opstandelsen

79 kr. Lohse

De Lutherske Bekendelsesskrifter

250 kr. Lohse

Vejledning for menighederne

85 kr. Lohse

Huspostillen

375 kr. Lohse

Bjergprædikenen

175 kr. Lohse

Teologiens Grundbegreber

145 kr. Lohse

Første Mosebog bind 1

245 kr. Lohse

Første Mosebog bind 2

285 kr. Lohse

Første Mosebog bind 3

265 kr. Lohse

Første Mosebog bind 4

269 kr. Lohse

Den hellige Dåb

55 kr. Lohse

Fortalerne til Bibelen

119 kr. Lohse
En enkel måde at bede på 49 kr. Lohse
Nådens Nøgler 79 kr. Lohse
Sang og Musik 89 kr. Lohse
Udvalgte Breve 159 kr. Lohse
Festpostillen 229 kr. Lohse
Gud vil alles frelse 99 kr. Lohse
Peters Første Brev 105 kr. Lohse
Kirkepostillen -Vinterdelen 295 kr. Lohse
Kirkepostillen - Sommerdelen 349 kr. Lohse
Troen Alene 95 kr. Lohse
Johannes 17 – Kristi Bøn 85 kr. Lohse
Privatmesser og præstevielse 78 kr. Lohse
Den sande og falske kirke 75 kr. Lohse
Luther-Leksikon 189 kr. Lohse
Den Store Katekismus 109 kr. Lohse
Den Lille Katekismus 65 kr. Lohse
De overåndelige sværmere 99 kr. Lohse
Johannes 1 148 kr. Lohse
Om forkyndertjenesten 65 kr. Lohse

Store Galaterbrevskommentar I

249,95 kr. Lohse

Store Galaterbrevskommentar II

249,95 Lohse
Jesu afskedstale. Del 1 250 kr. Lohse
Jesu afskedstale. Del 2 250 kr. Lohse
Salme 90 - Moses' Bøn 85 kr. Lohse
     
Se også
Dåbens teologi 68 kr. Lohse
Sandhed til Gudfrygtighed 142 kr. Lohse

Den uforandrede Augsburgske Bekendelse - kommenteret

100 kr. Lohse

Bøgerne kan med fordel købes hos Lohse, som også sender bøgerne så billigt som muligt. Portofrit ved køb over 499 kr.

Yderligere spørgsmål besvares gerne: finnbandersen@msn.com 

Se presseomtele her

 

 

Martin Luthers Andagtsbog

Se mere: Bod.dk

Andagtsbog

Se mere: Bod.dk

 

Den trælbundne vilje

 

Den kristne frihedVejledning for menighederne 1538


Bjergprædikenen 1532

 

Religion og politik

 

Åbent brev om at oversætteFormaning til at gå til nadverSalme 23 fortolket

 

Luthers Logo - Lutherrosen

 

Kirkepostillen 1544

 

Huspostillen 1545 - Ny

 

Huspostillen 1545

 

Joh. 14-16 udlagt, 1538

 

Luther-LeksikonBreve fra Luther
 


Om indsættelse af tjenere i kirken, 1523Mod Cochlæus - Troen alene

 

Zwingliansk nadverlære og luthersk skriftemålEn enkel måde at bede på
 


Store Galaterbrevskommentar

 

Første Mosebog 1535-45 * NYOm islam og jødedom
 


Den hellige dåb - 1535
 


Kirkens babyloniske fangenskab

 

Den Lille Katekismus

 

Den Store Katekismus

 

Wittenberg-Konkordien

 

Dåb og Tro

 

Guds Frelsesvilje

 

Gudstjenesten

 

Luthers sange

 

Fortalen til Romerbrevet

 

Striden om lovens brugØvrigheden og lydighedens grænse

 

Kristi legemes og blods sakramente
 

 
Homofili og ægteskab
 


 

 

 

 

 

Den Danske Bibel


Konkordiebogen - Komplet
 

De tre Trosbekendelser
 

Den Lille Katekismus
 

Den Augsburgske Bekendelse


Den Augsburgske Apologi


Augustana 1817-udgaven (foto)


Den Augsburgske Bekendelse i originaltryk fra 1531
 
 
Den Augsburgske Bekendelse på dansk 1533


Den Danske Kirkeordinans

Alterbogen 1556


Visitatsbogen 1538


Den Danske Salmebog - med melodi
 

Den lutherske Dogmatik
 

Ritual for besatte
 

  Kirke-ritualet 1685   


Kong Christian den Femtes Danske Lov 1683
 

Haderslev-artiklerne 1528


Sandhed til Gudfrygtighed


Sandhed til Gudfrygtighed - flip-bog


 

 

 N. F. S. Grundtvig
 

Den kristelige børnelærdom

Grundtvig i højskolesangbogen

Øvrige skrifter af Grundtvig

Grundtvig-byen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det hellige, høyverdige Dåpssakrament, 1519

 

Om Kristi sanne legemes høyverdige sakrament, 1519

 

Om betraktningen av Kristi hellige lidelse, 1519

 

Om å berede seg til døden, 1519

 

Om et kristenmenneskes frihet, 1520

 

Om de gode gjerninger, 1520

 

Til det tyske folks kristne adel, 1520Fortaler til Bibelens Bøger

 

Fortalen til Det Nye Testamente på tysk, 1522

 

Luthers fortale til Romerbrevet, 1522/1546

 

Hva man skal søke og vente seg i evangeliene, 1522Sendebrev til Hartmuth af Cronberg, 1522

 

Om Sakramentets værdige Annammelse, 1524

 

Om Christi Sakramente imod Sværmerånderne, 1526

 

Om Gjendåben, til to Præster, 1528

 

Dr. Martin Luthers større Katechismus, 1529

 

Formaning til Herrens Sakramente, 1530

 

Om Anfegtelse formedelst svag og frygtsom Tro, 1532

 

Forklaring over Pauli Epistel til de Galater, 1531/35

 

De Schmalkaldiske Artikler, 1537

 

Luthers Fortale til hans tyske Bøger, 1539

 

Om ikke at afholde sig fra Nadverd pga.Retssager, 1540

 

Paulus’ første Brev til de Korinter 15, 35-57, 1544

 

Vidnesbyrd af Luther om Skriftemaal og Nadverd

 

Den Store Genesiskommentar, 1535 - 1545Den Augsburgske Bekjennelse

 

Konkordiebogen udgiven af C.P. Caspari og G. Johnson

 

Konkordieboken utgitt av Olav Valen-Sendstad

 

Danmarks og Norges Kirke-Ritual, utgitt av GrøndahlKong Christian den Femtes Norske Lov, 1687

 

 

 

 

 

 

Huspostilla


Stora Galaterbrevskommentaren


Om den trälbundna Viljan


Böcker av Martin Luther


Konkordieboken

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finsk, fransk, færøsk, græsk, hebraisk, hollandsk, hviderussisk, italiensk, japansk, jiddisch, litauisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk.

Se nærmere her:
Martin Luther in other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salme 90 - Moses' Bøn


Salme 90 - Moses' Bøn - Flipbog


Weimar-udgaven (WA) online50 volumes of Luther's Works


 
Hvordan man skal forholde sig ved epidemier, 1527


 
De homine - Om mennesket 1536


 
Prædikener over Helgenfestdagene - Flipbog


 
Prædikener over Helgenfestdagene - Flipbog - bind 1

 

Prædikener over Helgenfestdagene - Flipbog - bind 2


 
Prædikener over Helgenfestdagene - pdf


 
Prædiken om Kristi lidelses betragtning
 

 
Formaning til at gå til nadver
 

 
Åbent brev om at oversætte
 


Mod Cochlæus - Troen alene

 
Prædiken om skriftemål og nadver
 
  


En enkel måde at bede på - flip-bogVejledning for menighederne 1538Fortalen til de latinske skrifter I, 1545

 
  
 Om kirkemøderne og kirken 1539Om kirkemøderne og kirken 1539 - Flip-bogLuthers fortaler til bibelens bøger - pdfLuthers fortaler til bibelens bøger - Flip-bogMartin Luther - sang og musik - Flip-bogLuthers sange på tysk og dansk - Flip-bogMod sværmerne 1527 - Flip-bog


Bjergprædikenen 1532 - pdfOm kirken 1543 - Flip-bogGuds frelsesvilje - flip-bogDet evige nådevalg - flip-bogDen hellige dåb 1535 - pdfDen hellige dåb 1535 - Flipbog
 
 
 
 

 


Google
 
 

 

 

Internettets største samling af Luther-tekster

The biggest collection of Luther-texts on the Web

Die  größte Sammlung von Luther-texte auf der Netz