Første Mosebog 1535-45

 

Fra juni 1535 til november 1545 holdt Luther forelæsninger over Første Mosebog på universitetet i Wittenberg. Med længere og kortere ophold var Luther således beskæftiget med “Den kære Genesis” de ti sidste år af sit liv.

 Forelæsningerne blev nedskrevet af hans tro stenografer Dr. Caspar Cruciger og Georg Rörer, diakon ved bykirken Wittenberg. Veit Dietrich, der var præst i Nürnberg, stod for redigeringen. Alle tre bliver rost for deres flid og arbejde af Luther i hans forord til det første bind i 1544.

 

Forelæsningerne udkom i 4 bind i årerne 1544-54:

1. Bind, 1544: Kap. 1-11,26

2. Bind, 1550: Kap. 11,27-25,10

3. Bind, 1552: Kap. 25,11-36

4. Bind, 1554: Kap. 37-50

 

Forelæsningerne fylder tre store bind i Weimar-udgaven (WA 42-44).

Af hensyn til omfanget bibeholdes opdelingen i de oprindelige fire bind.

Oversættelsen bygger i høj grad på den dansk-norske oversættelse fra 1863, som er digitaliseret på den norske hjemmeside ”Sjeleskatt”.

https://sites.google.com/site/sjeleskatt/home/1mosebog

Teksten er nu lettere moderniseret og jævnført med Luthers latinske originaltekst.

Webredaktør, Cand.theol. Finn B, Andersen, november 2016