Originaltryk af Den Augsburgske Bekendelse fra 1531 - Førsteudgaven.

.

Førsteudgaven af Den Augsburgske Bekendelse

Melanchthons førsteudgave trykt i Wittenberg 1531 hos Georg Rhau (Editio princeps).