Til forsiden

 

Frydefulde sange

 

 

Luthers tekst

Ordret oversættelse

Grundtvigs gendigtning

Nudansk gendigtning

 

 

 

 

 

Nu fryde sig alle kristne

 

Lovet være du Jesus Krist

 

Nu beder vi Helligånden

 

Vor Gud han er så fast en borg

 

Jesus Kristus er til stede

 

Jesus Kristus vor frelser

 

I dødens bånd vor frelser lå

 

Bevar os, Herre, ved dit ord

 

Af dyb nød kalder jeg på dig

 

Midt i livet er vi stedt

 

Fra Himlen højt kom budskab her

 

Ak Gud, fra Himlen se herned

 

Kristus vor Herre til Jordan kom