Til hovedsiden

 

Philip Melanchthon

 

 

Indholdsfortegnelse:

 

Philip Melanchthons forord

Teologiens grundbegreber

 

Menneskets naturlige kræfter

Menneskets væsen: erkendelse og affekter

Forudbestemmelsen og den frie vilje

De ydre handlingers frihed

De indre drifters bundethed

Synd eller svaghed?

 

Synden

Hvad er synd?

Hvor stammer arvesynden fra?

Syndens magt og dens frugter.

Gerninger og fortjeneste

Ånd og kød

Definition af ordet ”kød”

Kødet står loven imod

Naturlig kærlighed til Gud

Fortjeneste baseret på princippet om rimelighed

Trælleanger

Guds dobbelte gerning: at ængste og trøste

Bibelen eller fornuften som vejleder?

Sammenfatning

 

Loven

Naturretten – den naturlige morallov

De guddommelige love

De evangeliske råd

Munkeløfterne

Juridiske og religiøse love

De menneskelige love

De borgerlige love

De kirkelige love

Pavernes og kirkemødernes autoritet

De kirkelige traditioner

Skriftemålet

Cølibatet

Hel eller halv nadver

 

Lov og evangelium

Hvad er evangeliet?

Det første evangelium

Loven og evangeliet optræder i hele Bibelen

Evangeliet er ikke en ny lov

Lovens kraft

Hyklerne misbruger loven

Lovens egentlige gerning

Dødens redskab

Syndserkendelsen forøger synden

Loven udfører Guds dom

Loven baner vejen for nåden

 

Evangeliets kraft

Nåden

Retfærdiggørelse og tro

Hvad er tro?

Eksempler på tro fra Bibelen

Troen retter sig mod både jordiske og evige ting

Hebræerbrevet 11

Alle løfterne har samme udspring

Hvorfor kun troen kan frelse

Løn og fortjeneste

 

Troens frugter – Det nye liv

Kærligheden og håbet

Indvendinger mod troens retfærdighed

Den døde tro i Jakobsbrevet

Trosvished

Helligåndens kendetegn

De to pagter og lovens ophævelse

Tre slags love

De Ti Bud og moralloven

Friheden fra lovens anklage giver lyst til Guds bud

Morallovens forsatte funktion

Også de hellige fædre havde Helligånden

Sammenfatning

Det gamle og det nye menneske

Dødssynd og daglig synd

 

De sakramentale tegn

Betegnelsen ”sakramente”

Dåben

Dåbens trøst

Johannesdåben og Kristusdåben

Troens betydning i forhold til dåben

Boden

Bod og retfærdiggørelse er samme sag

Anger, skriftemål og fyldestgørelse

Privatskriftemål

Personlig tilsigelse af syndernes forladelse

Fyldestgørelse

Bodens to dele

Deltagelsen i Herrens nadver

Konfirmationen, den sidste olie og ægteskabet

Ordinationen og det almindelige præstedømme

 

Mission før diakoni

De offentlige myndigheder

De verdslige myndigheder

De kirkelige myndigheder

Frihed og forargelse

 

Til den rene kilde

 

 

 

______________________

 

Net-redaktør

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-post

finnbandersen@msn.com