Til forsiden

 

Martin Luther

 

Den verdslige øvrighed

og

lydighedens grænse

 

 

 

1. De to riger

Den verdslige øvrighed er Guds ordning

Lovbud eller evangeliske råd

Loven er nødvendig på grund af synden

De to regimenter eller styreformer

Matthæus 5 gælder kun de kristne

Også kristne kan have offentlige stillinger

Alt i Det Gamle Testamente er stillet frit

Ny Testamente stadfæster den verdslige myndighed

De etiske leveregler gælder alle kristne

 

2. Hvor langt øvrighedens magt strækker sig

Vor sjæl er kun underlagt Gud

Tro er samvittighedens privatsag

Ingen har pligt til en påtvunget tro

Passiv modstand

Kætteri skal alene bekæmpes med ord

De to styreformer sammenblandes

Biskop og præst er tjenere og ikke herrer

 

3. Hvordan øvrigheden skal bruge sin magt

Sund fornuft står over lovene

Øvrigheden skal være en kærlig tjener

Eksperter kan fejle

Strafudmåling skal være rimelig og individuel

Effektivt forsvar og mild fred

Konklusion

 

 

Web-redaktør
Cand.theol. Finn B. Andersen

 E-post: finnbandersen@msn.com