Til forsiden


Indholdsfortegnelse:

Indledning
Nøglerne til Himmeriget

Det første misbrug
Udstedelse af ydre love
Om ordenes tolkning
Fuldmagt til at tilgive synderne
Absolutionen er et ægte nådemiddel
Tro eller gerninger
Guds riges fremtoning
Kristi retfærdighed fordunkles
Politik er under fornuftens område
Troen forties i pavedømmet
Pavens overhøjhed
De to nøgler må passe til samme lås
Paven benytter bindenøglen flittigt

Det andet misbrug
Fejlnøglen afhænger af angeren
Usikker aflad sælges for sikre penge
Tvunget skriftemål uden gavn
Tvivlsom dispensation
Et spørgsmål om penge
Paven er ikke ufejlbarlig
Gud og hans ord fornægtes    
Guddommelige ordninger
Troen undermineres
Kristi retfærdighed
Absolutionen skænker nåde
Nøglerne bruges vilkårligt
Hvem er den høje majestæt

Det tredje misbrug
Den højeste magt både politisk og forstandsmæssig
Den politiske magt
Dommer over al tale og tænkning
Kirken står over Bibelen
De to regimenter
Læreembedet
Det fjerde misbrug
Opdigtede synder
Frihed for kødet
Opdigtede synder straffes
Kristus eller Barabbas
Kirkefædrenes autoritet

Nøglernes rette brug
Troen modtager nåden
To handlende subjekter
Gud handler i sakramenterne
Ordet skaber, hvad det nævner
Sakramenternes gyldighed og gavn
Daglig uddeling af Kristi blod
Kirketugt i praksis
Menighedens medindflydelse
Lov og evangelium
Loven som hjælper
Frafaldets realitet i kristenlivet
Den grænseløse nåde
Ny genfødelse ved tro i omvendelsen
De to nøgler skal bruges sammen
En glad frygt og en jublende bæven