Den ægte tekst
atter på dansk

Efter den officielle latinsk tekst

Til brug i de danske kirker

 

 

Første del

1. Om Gud

2. Om arvesynden

3. Om Guds Søn

4. Om retfærdiggørelsen

5. Om det kirkelige embede

6. Om troens frugter

7. Om kirken

8. Om nådemidlernes kraft

9. Om dåben

10. Om nadveren

11. Om skriftemålet

12. Om boden

13. Om sakramenternes brug

14. Om den kirkelige ordning

15. Om kirkelige traditioner

16. Om samfundsordningen

17. Om Kristi genkomst til dom

18. Om den frie vilje

19. Om syndens årsag

20. Om gode gerninger

21. Om helgendyrkelsen

Afslutning på første del

 

Anden del

22. Om nadverens to skikkelser 

23. Om præsternes ægteskab 

24. Om gudstjenesten  

25. Om skriftemålet

26. Om at gøre forskel på mad

27. Om klosterløfterne  

28. Om den kirkelige magt  

Afslutning