Luthers nadverlære er en naturlig konsekvens af hans Bibelsyn

Realpræsens og Bibeltroskab
er to side af samme sag