Click on page icon to navigate Martin Luther _ _ 1. Sakramenterne gavner intet uden tro 2. Dåb eller tro 3. Om dåben og barnets tro 4. Genfødt ved tro i boden 5. Dåbens rette brug 6. Omskærelsen som dåbens forbillede 7. Læreafgørelse om genfødelsen 9. Dåbsritual og dåbssyn 10. Går udøbte fortabt 8. Luther og Indre Mission 11. Teser om dåb og tro  Kirkens Lutherske Bekendelse DanskLatin  Den officielle latinske tekst  Melanchthons Tyske Første Udgave  Om kirkens bekendelse  Oversættelsen af artikel 13 Kommentar til artiklerne At bekende Bekendelsen Artikel 1 2 17 18 19 Artikel 3 4 5 20 21 24 26 Artikel 6 15 16 20 23 26 Artikel 5 7 8 14 28 Artikel 2 5 9 13 Artikel 11 12 25 Artikel 5 10 13 22 24  Ny dansk oversættelse  Luthers Lille Lommebog Katekismen ifølge Kirkeordinansen Luthers tyske originaludgave 1531  Den Store Katekismus  Martin Luther Nådens nøgler Folkekirkens bekendelsesskrifter  De Schmalkaldiske Artikler  Luthertekster på nettet WittenbergKonkordien 1536 Luthers Bekendelse 1528 Tidslinie Kirkens sakramenter Martin Luther og gudstjenesten Guds frelsesvilje Om gudstjenestens ordning 1523 En vejledning til højmesse 1523 Tysk gudstjeneste 1526 Menighedens læreansvar Kirkeordinansen Haderslevartiklerne 1528 Om retfærdiggørelsen 1536 Direkte Lutherhjælp Den fortabte datter Den Lille Dåbsbog Den Lille Vielsesbog