Confessio Augustana

 Bekendelsen kommenteret...
Den Augsburgske Bekendelse kommenteret
Kommentarerne til de enkelte artikler er samlet i fælles emner:

Indledning

Om at bekende Kristus og om den kristne bekendelses historie


Menneskets vilje over for Guds - art. 1, 2, 17, 18 og 19

Om den treenige Gud og det syndige menneske. Og om forholdet mellem Guds vilje og vores.


Kristus og hjertets fremmede retfærdighed - art. 3, 4, 5, 20, 21, 24 og 26

Om Kristi forsoning og troens retfærdighed


Den virksomme tro og Guds bud - art. 6, 15, 16, 20, 23 og 26

Om forholdet mellem tro og gode gerninger. Og om den kristnes nye lydighed i lyset af De Ti Bud.


Kirken og dens tjenere - art. 5, 7, 8, 14 og 28

Om menigheden og dens tjenere, forholdet mellem det almindelige præstedømme og kirkens kaldede tjenere, og den sande kirkes kendetegn og hvem, der tilhører denne kirke.


Dåben og sakramenternes rette brug - art. 2, 5, 9 og 13

Om dåben og dens rette brug, som Bekendelsen behandler sammen med de andre sakramenter og nådemidler.


Personlig sjælesorg og frafaldnes omvendelse - art. 11, 12 og 25

Om den personlige sjælesorg og det private skriftemål med tilsigelsen af syndernes forladelse. Og om de særlige tilfælde af dåbsfrafaldnes omvendelse.


Nadverlære og bibelsyn - art. 5, 10, 13, 22, og 24

Om nadverlæren, som ligger i direkte forlængelse af reformatorernes bibelsyn.

tilbage til CA-oversigten