Martin Luther
Dåb og Tro
Her er en række nye oversættelser af helt centrale tekster af Luther, hvor frelsens personlige tilegnelse står i centrum. Det aktualiseres i spørgsmålet om dåb og tro.
Desuden bringes der et par artikler af oversætteren, hvor Luthers syn på dåb og tro sammenfattes og bringes ind i den aktuelle folkekirkelige situation.

Indhold

Oversættelser:
Sakramenterne gavner intet uden tro
Dåb eller tro
Om dåben og barnets tro
Genfødelse ved tro i boden
Dåbens rette brug
Omskærelsen som dåbens forbillede

Egne artikler om dåb og tro:
Læreafgørelse om genfødelsen
Luther og Indre Mission
Dåbsritual og dåbssyn
Går udøbte fortabt
Teser om dåb og tro