Martin LutherDen Lille Dåbsbog______

Martin Luther ønsker alle kristne læsere nåde og fred fra Kristus vor Herre.


Jeg ser og høre dagligt med hvilken dovenskab og ringe alvor, ja for ikke at sige ligegyldighed, man bruger dåbens høje, hellige og trøsterige sakramente på de små børn. En af grundene synes at være, at dåbsgæsterne ikke forstår, hvad der bliver sagt og hvad der sker i dåben. Jeg mener derfor, at det ikke alene er nyttig, men også helt nødvendigt, at dåben foregår på modersmålet, så fadderne og de, der deltager desto bedre kan anspores til tro og alvorlig eftertanke. Og at den døbende præst kan udvise desto mere energi af hensyn til tilhørerne.
    Men jeg beder også i kristelig hengivenhed om, at alle de, der døber, holder barnet over dåben og er dåbsgæster, at de vil lade dåbens vældige gerning og store alvor gå sig til hjertet. For du hører her i bønnens ord, med hvor stor klage og alvor, den kristne kirke bærer barnet frem og vedholdende og umisforståeligt bekender for Gud, at det er under Djævelen herredømme og er et syndens og unådens barn. Og man beder indtrængende om hjælp og nåde i dåben, så barnet må blive et Guds barn.
    Derfor skal du betænke, at det ikke er nogen spøg at have med Djævelen at gøre. Ikke alene jager du ham bort fra barnet, men skaffer også barnet en livslang fjende af dimensioner. Derfor er det streng nødvendigt, at bistå det arme barn af hele hjertet og i en stærk tro. Man må indtrængende bede Gud om, at han i overensstemmelse med bønnen, ikke alene vil hjælpe barnet ud af Djævelen magt, men også styrke det, så det ridderligt må modstå ham i liv og død. Og jeg er bange for, at grunden til at det går folk så dårligt, efter at de er døbt, skyldes, at man omgås den så koldt og ligegyldigt, og har bedt for dem uden alvor ved dåben.
    Så husk nu på, at ved dåben er det ringeste disse ydre ting som at puste på barnets øjne, slå korsets tegn, lægge salt i munden, spyt og jord i ører og næse, salve bryst og skuldre med olie, stryge salve på panden, iføre dåbskjole og et tændt lys i hænderne og hvad der ellers er, som mennesker har tilføjet dåben for at pryde den. Dåben kan nemlig  sagtens finde sted uden alle disse ting. De er ikke de rette kneb, som Djævelen frygter og flygter fra. Han foragter selv større ting end disse. Her må der handles med alvor.
    Men se til, at du deltager med en ret tro, virkelig hører Guds ord og beder alvorligt. For når præsten siger "lad os bede", så opfordrer han dig jo til at bede sammen med sig. Også alle fadderne og dåbsgæsterne skal i hjertet bede med på hans bøn. Derfor skal præsten bede klart og tydeligt og langsomt, så fadderne kan høre og forstå det, så de også i hjertet kan bede sammen med præsten. De skal i fællesskab på det alvorligste bærer det lille barns nød frem for Gud og på barnets vegne sætte alt, hvad de har ind i kampen mod Djævelen og vise, at de mener det alvorligt, at Djævelen ikke er til at spøge med.
    Derfor er det også helt rimeligt og rigtigt, at man ikke lader fordrukne og ubehøvlede præster døbe og heller ikke tager dårlige mennesker til faddere. Man skal i stedet vælge moralsk ansvarlige, alvorlige, fromme præster og faddere hos hvem, man kan se, at de tager sagen alvorlig og handler i en ret tro. Vi skal ikke udsætte dette høje sakramente for Djævelens spot og vanære Gud. Han udøser i dåben en så overstrømmende og grundløs rigdom af nåde over os, så han selv kalder det en ny fødsel, hvorved vi fries fra al Djævelens tyranni, fra synd, død og Helvede og i stedet bliver livets børn og arvinger til alle Guds goder. Ja, vi bliver Guds egne børn og Kristi brødre.
    Åh, kære kristne, lad os ikke værdsætte og handle så koldt med en så uudsigelig gave. Dåben er jo vores største trøst og døren ind til alle Guds goder og fællesskabet med alle de hellige. Gud hjælpe os til det, Amen!

____________
Den lille dåbsbog nyrevideret 1526Den, der døber, siger:

Vig bort, du urene ånd og giv plads for Helligånden.


Så tegner han et kors for pande og bryst og siger:

Modtag det hellige kors-tegn både på pande og bryst!


Lad os bede!

Oh, almægtige, evige Gud, vor Herre Jesu Kristi far.
    Jeg påkalder dig på grund af denne N., din tjener, som beder om din dåbsgave og søger din evige nåde ved den åndelige genfødelse.
    Modtag ham, Herre. Du, som selv har sagt: bed, så skal I få, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer - giv nu dine goder til den, der beder og åben døren for den, der banker på, så han må få det himmelske bads evige velsignelse og ved Kristus, vor Herre må modtage dit lovede rige, som er din gave, Amen.


Lad os bede!

Almægtige, evige Gud, du fordømte i din strenge dom den vantro verden ved Syndfloden, men bevarede i din store barmhjertighed otte med den troende Noah. Du druknede den forhærdede Farao og alle hans mænd i Det Røde Hav, men førte dit folk Israel tørskoet igennem. Dermed har du ladet disse bade symbolisere den kommende hellige dåb. Og ved dit kære barn, vor herre Jesu Kristi dåb, har du helliget og indstiftet Jordan og alt andet vand til at være en salig Syndflod og en overstrømmende renselse fra synden.
    Vi beder dig ved samme barmhjertighed, at du vil se i nåde til denne N. og velsigne ham med en ret tro i ånden. Så alt, hvad der er medfødt fra Adam og hvad han selv har gjort, må drukne og gå under i denne frelsende Syndflod. Og så han bliver udskilt fra de vantros tal og bevares tør og sikker i den hellige kristenheds Ark. Altid brændende i ånden, glad i håbet, så han tjener dit navn og blive værdig til at modtage det lovede evige liv sammen med alle troende ved Jesus Kristus, vor Herre, Amen.


Jeg besværger dig, du urene ånd,
i Faderens t
og Sønnens t
og Helligåndens navn t
at du viger og farer bort fra denne NN, Jesu Kristi tjener, Amen.


Lad os høre det hellige evangelium hos evangelisten Markus:


De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem. Men disciplene truede af dem, som kom med dem. Da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig og forhindre dem ikke. For Himmeriget er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et barn, kommer ikke ind. Og han omfavnede dem og lagde hænderne på dem og velsignede dem.


Så lægger præsten sine hænder på barnets hoved og beder Fadervor sammen med fadderne, som knæler:

Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i Himlen således også på jorden, giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vore synder som vi også forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelser, men fri os fra det onde, Amen.Så fører man barnet hen til døbefonten og præsten siger:
Herren bevare din indgang og udgang til evig tid.


Så lader præsten barnet forsage Djævelen ved sine faddere, idet han siger:

NN, forsager du Djævelen? - Svar: Ja.

Og alle hans gerninger? - Svar: Ja.

Og alt han væsen? - Svar: Ja.

Så spørger han:

Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? - Svar: Ja.

Tror du på Jesus Kristus, hans eneste Søn, vor Herre, som blev født og pint? - Svar: Ja.

Tror du på Helligånden, en hellig, kristen kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og efter døden et evigt liv? - Svar: Ja.

Vil du døbes? - Svar: Ja.


Så tager han barnet og dypper det i døbefonten, idet han siger:
Og jeg døber dig i Faderen og Sønnens og Helligåndens navn.


Så skal fadderne tage barnet og mens præsten giver barnet dåbskjolen på, siger han:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som har genfødt dig ved vand og Helligånden og tilgivet dig alle dine synder, han styrke dig med sin nåde til evigt liv, Amen.


Fred være med dig. - Svar: Amen.Til forsiden