Til forsiden


I indledningen til Den Store Galaterbrevs-kommentaren fra 1535 har Luther en meget stærk og radikal udtalelse om evangeliets lære om frelse ved tro på Kristus alene.

Han siger her:

"Hvis artiklen om retfærdiggørelsen mistes, så mister vi samtidig hele den kristne lære"

_______


I sin fortolkning af Salme 130 fra 1532 finder man en historisk udtalelse om evangeliets betydning hos Luther.

Det hedder her om retfærdiggørelsen:
"Står denne artikel, så står kirken, falder den, så falder kirken med"
(WA 40 III, 351).

_______


Det mest kendte citat er nok fra De Schmalkaldiske Artikler 1537, der er et af den lutherske kirkes officielle bekendelsesskrifter.

Det drejer sig altså her om et officielt citat med den vægt, et bekendelsesskrift giver.
Her fastslår Luther om læren om troens retfærdighed:

"Fra denne artikel kan man ikke vige eller ændre noget, om så himmel og jord og hvad der ellers er, styrter sammen."

Og Luther fortsætter:

"På denne artikel hviler alt, hvad vi lærer og foretager os imod paven, Djævelen og verden."