Til forsiden


Martin Luthers fortale

Tre slags gudstjenester
På latin
På modersmålet
For de troende

Almindelig gudstjeneste
Katekismen
Kristendom og pædagogik
Om selve gudstjenesten
prædikenen
Første salme
Kyrie
Bøn
Epistelteksten
Anden salme
Evangelieteksten
Trosbekendelsen
Prædikenen
Kirkebøn og indledning til nadver
Nadveren
Uddelingen af nadveren
Opløftning af brød og vin
Helligsangen
Bøn og velsignelse
Helligdagene
Afsluttende bemærkning