Martin Luther

og gudstjenesten

På denne side er der tekster af Luther, der handler om gudstjenesten, kirken, menigheden og præsten.


De første tre tekster er Luthers konkrete forslag til en nyordning af gudstjenesten


De to første skrifter fra 1523 er en let revision af den daværende latinske gudstjeneste.

1. Om gudstjenestens ordning i menigheden, 1523

2. En vejledning til højmesse og altergang for menigheden i Wittenberg (Formula missae), 1523


I 1526 udkom der så en noget større omarbejdning med titlen "Deutsche messe", som er en vejledning til at holde en evangelisk gudstjeneste på modersmålet.

Ordret oversat er titlen "Tysk gudstjeneste" men indholdsmæssig bliver den til "Gudstjeneste på modersmålet" eller for os "Dansk gudstjeneste" eller måske blot "Almindelig gudstjeneste".


Foruden disse vejledninger, der også indeholder et ritual for nadveren, udgav Luther et ritual for dåb "Den lille Dåbsbog", 1526.

Da Den Lille Katekismus udkom i 1529 blev denne lille dåbsbog vedføjet sammen med et ritual for vielsen.


Hvem der i sidste instans har ansvaret for forkyndelsen i kirken og hvem der har retten til at vælge og ansætte præst, behandler Luther i et lille skrift fra samme år "Menighedens læreansvar".Den Danske Kirkeordinans

Luthers forslag til at holde evangelisk gudstjeneste på modersmålet er også grundlaget for den gudstjeneste, der blev udformet ved reformationens gennemførelse i Danmark i 1536.


Reformationens gennemførelse foregik under kong Christian den Tredje, der blev konge i 1534. Inden da var han hertug i Sønderjylland, hvor han allerede i 1528 indførte reformationens nye tanker. Det gav sig udtryk i "Haderslev-artiklerne 1528".


Som ny konge gennemførte Christian den Tredje reformationen i hele Danmark med hjælp fra teologerne i Wittenberg. Luther sendte sin bedste mand på området herop, nemlig Johann Bugenhagen, der var ekspert i kirkeordninger.
 

Under hans ophold i landet blev den nye grundlov for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark udarbejdet. Det er "Den danske Kirkeordinans" fra 1537, der udkom i tryk i 1539.
 

Inden vedtagelsen var Kirkeordinansen til gennemsyn og godkendelse hos Luther.
 

Den danske kirkes grunddokument eller grundlov er således et konkret udtryk for Luthers kirkesyn og forståelse af gudstjenesten. Derfor må det være i orden at give den plads her på siden, der ellers er forbeholdt Luthers skrifter.
 

Meget passende bringes den så her i en ny, let revideret nudansk udgave netop i 500-året for kong Christian den Tredjes fødsel i 1503.


(Se teksterne ved at klikke på titlerne i venstre spalte).Til forsiden