Martin Luthers tidslinie


1483-1546
 

1483

 

Martin Luther bliver født 10. november i Eisleben [se kort med et klik her].

Som ét af Margarethe og Johann (Hans) Luthers mange børn [billede af huset].

 


Luthers far og morEfter normal skik døbes han næste dag og opkaldes efter dagens helgen biskop Martin af Tours.

(På dansk hedder denne biskop Morten, og det er derfra vi har Mortensaften. Se traditionen her.)


1484
    -

1501

Familien flytter til Mansfeld året efter
og Luther begynder sin skolegang her.

 

 

Han fortsætter i Magdeburg 1496
og i Eisenach 1497.

  Luther som barn i Mansfeld

 


1501


Optages på universitetet i Erfurt [kort].
 
1505

 

 

Eksamen i filosofikum.

Efter farens ønske
begynder han på jurastudiet i maj.


Uvejr med lynnedslag ved Stotternheim,
2. juli. [beretningen]

Optages i augustiner-eremitter klosteret
i Erfurt 17. juli [billede]


Luther som ung munk


 

1507

Præstevies i Erfurt 4. april og holder sin første messe 2. maj.
 


1508-9

Underviser i filosofi og studerer teologi i Wittenberg og Erfurt
 


1510
1511

Officiel rejse til Rom.
 1512
sommer

4. okt.


Flytter efter hjemkomsten til augustiner-klosteret i Wittenberg [webside om byen] sommeren 1512 [billede af klosteret].


Teologisk doktor og professor.
Holder forelæsninger over Genesis, Salmerne, Romer- Galater- og Hebræerbrevet fra 1512-18.
 1514


Fra julen 1514-17 prædiker Luther regelmæssigt i bykirken i Wittenberg [artikel med billede af kirkens indre].
 


 

1517
 

31. okt.

 

Johann Tetzel sælger afladsbreve
på grænsen til Sachsen.


Luther prædiker imod dette og
udgiver flere skrifter om emnet.


Den 31. oktober slår Luther sine
95 teser om afladen op på døren
til Slotskirken i Wittenberg.

 1518
 

april


 

oktober


Disputats mod den skolastiske teologi.

Skrift om aflad og nåde.

Heidelberg-samtalerne.
Møde med Cajetan i Augsburg

Polemik med Tetzel, Johann Eck og Silvester Prierias

Sachsens kurfyrste Frederik den Tredje ("Frederik den Vise") tager Luther under sin beskyttelse.
  1519


Debat med Johann Eck i Leipzig [Luthers beretning her].

Udgiver en række skrifter om sakramenterne.  
Begynder en ny forelæsning over Salmerne (1519-21).
 1520


Luther udgiver de reformatoriske hovedskrifter:

Til den kristne adel af den tyske nation
Om de gode gerninger
Om et kristenmenneskes frihed
Om kirkens babyloniske fangenskab
 
1521


 

januar
  
 


Luther som junker Jörg

Luther bliver ekskommunikeret af paven 3. januar

 


Kejser Karl V [billede] indkalder Luther til møde i Worms
 

Her afslår han at tilbagekalde sine skrifter [beretning].


 

Han erklæres fredløs og skjules af hensyn til sin sikkerhed på borgen Wartburg fra april 1521 til marts 1522 [live fra Wartburg].

Forklædt som junker Jörg oversætter han Det Nye Testamente.
Og skriver: Skriftet mod Latomus - Kirkepostillens 1. del - Om Messens misbrug - Om Munkeløftet - En velment formaning.
 
1522

marts


  

Luther kommer tilbage fra
Wartburg for at stoppe
billedstormerne i Wittenberg.

 

 

Ny Testamente udkommer
på tysk i september.

 

 


 


1523


Luther tager fat på ordningen af kirke og gudstjeneste.

Udgiver flere skrifter om dette:

Om menighedens læreansvar [dansk tekst]
Ordning av menighedskassen i Leisning.
En vejledning til højmesse [dansk tekst]
Om gudstjenestens ordning [dansk tekst]

Han skriver salmen Nu fryd jer kære kristenhed, som salmen hedder direkte oversat (Nun freut euch, liebe Christen g'mein).
[originaltekst og melodi her].


Johann Bugenhagen bliver præst i Wittenberg.
 1524


Bønderne gør oprør under påberåbelse af evangeliet og reformationen.

Luther har sympati for deres krav, men tager afstand fra at bruge evangeliet politisk.
Han opfordrer myndighederne til at standse den voldelige del af bondebevægelsen med magt.
Kritiserer myndighederne for at bruge unødig magt og for ikke at vise rimelighed over for de bønder, der overgiver sig.
 


 

1525


 

13. juni
 

 


 

Luther gifter sig den 13. juni
med den  tidligere nonne,
Katharina von Bora.

De får i alt tre sønner og tre døtre.

 

 

Han udgiver skriftet Om Den trælbundne vilje.

29. oktober holdes der tysk gudstjeneste i Wittenberg for første gang.

Anden del af Kirkepostillen udkommer. Den indeholder bl.a. Luthers centrale syn på Dåben og barnets tro [se dansk oversættelse her].
 1526
januar

juni

 

 


Luther udgiver en vejledning til tysk gudstjeneste (Deutsche Messe) [dansk tekst]


Deres første barn Johann (Hans) fødes og døbes samme dag af diakonen Rörer. Dåben foregår ved neddypning og Johann Bugenhagen, som sønnen opkaldes efter, løfter ham op af vandet.

Rigsdagen i Speyer, som giver de enkelte fyrster ret til at indføre den evangeliske tro i deres lokale område.
 1527

sommer


august

 

 


Luther får problemer med hjertet og får ordineret urtemedicin.


Skriver salmen Vor Gud han er så fast en borg
[se originalteksten og hør melodien].

Pesten rammer Wittenberg. Universitetet flyttes til Jena, men Luther bliver i byen sammen med Bugenhagen.

Datteren Elizabeth bliver født 10. december, men er svagelig og dør 3. august året efter.
 1528

marts
 

3. august


Luther deltager i visitatsrejser og besøger menighederne i Kursachen.


Udgiver Om Kristi nadver, Bekendelse. Sidste del af skriftet med titlen Bekendelse er Luthers åndelige testamente. [dansk tekst her].

Datteren Elizabeth dør 8 måneder gammel. Luther nævner i flere breve, at han med smerte må konstatere, at han har et følsomt faderhjerte.
  

1529

marts


 

 

 

 


Den anden rigsdag i Speyer, der ophæver tilladelsen til evangelisk trosudøvelse fra den første rigsdag. De berørte fyrster protesterer mod denne beslutning (det er herfra udtrykket ”Protestant” stammer).


Den Lille Katekismus udgives (dansk web-oversættelse)

Den Store Katekismus udgives (dansk web-oversættelse).

Datteren Magdalena bliver født 4. maj.

Religionssamtalerne i Marburg om nadveren. Luther mødes med den schweiziske teolog Ulrich Zwingli.

Schwabacher Artiklerne.
   

1530

 

  
 

I 1530 indkaldte kejser Karl den Femte til Rigsdagen i Augsburg.
Her fremlagde man fra luthersk side Den Augsburgske Bekendelse,[dansk tekst].
Den blev udarbejdet af Philip Melanchthon [artikel, eng.] i tæt kontakt med Luther via breve.

Under forhandlingerne på rigsdagen befandt Luther sig i byen Coburg, da han stadig var bandlyst. Han opholdt sig på fæstningen Veste Coburg fra 16.april til 5. oktober. Herfra har han kontakt til rigsdagen via brev.

Under opholdet på Coburg skriver Luther en lille bog om sjælesorg og skriftemål: Om nådens nøgler [ny dansk oversættelse her].

Den 25. juni bliver Augsburgerbekendelsen oplæst og overrakt til kejseren.
Katolikkerne fremlægger erklæringen Confutatio Pontificia [engelsk tekst].
Lutheranerne svarer med Apologien, der uddyber og forsvarer bekendelsen. [på dansk her] .
 1531


juli-dec.Sønnen Martin fødes 9. november. (1531-1565).


Fra juli til december forelæser Luther over Galaterbrevet.

Forelæsningen udkommer som bog i 1535: Den Store Galaterbrevskommentar. Oversættelse i Credo-serien. På nettet findes den latinsk tekst oversat til svensk og engelsk og dansk (kun kap. 1-3)
 


1532

Religionsfreden i Nürnberg sikrer de tyske protestanter fri religionsudøvelse indtil videre.
 1533


Sønnen Paul fødes 28. januar (1533-93).
 


 

1534


Luther-bibelen udgives for første
gang i en samlet udgave.


 

 
Datteren Margarethe bliver født
17. december. (1534-70)

 
1535


Luther bliver dekan for det teologiske fakultet i Wittenberg.


Han begynder på sin store forelæsning over Første Mosebog for studenterne. Afbrudt af rejser, forhandlinger og sygdom strækker forelæsningen sig over de sidste 10 år af Luthers liv.

Første del af forelæsningen (kap.1-12), når Luther selv at udgive.
Hele værket på 2500 sider findes i en ældre norsk / dansk oversættelse fra 1863. (Se nærmere her).

Flere mindre nyoversættelser findes her på nettet, bl.a. fra skabelsesberetningen 3, 1-19. Og om dåben sammenlignet med omskærelsen 17, 3-6.
 1536
 

marts


Disputats om retfærdiggørelsen [dansk tekst].


Drøftelser mellem teologerne fra de sydtyske byer og fra Wittenberg resulterer i en fælleserklæring om nadver, dåb og absolution: Wittenberg-konkordien. (dansk oversættelse her).
 1537


Med udsigt til et kommende kirkemøde skriver Luther De Schmalkaldiske Artikler.

[dansk tekst her].

Striden med Johann Agricola om lovens brug. (Antinomerstriden 1537-40).
 


 

1538

 

 


Har problemer med hjerte, kredsløb, nyresten, som begrænser hans arbejdsevne.

Udgiver dog en af de bøger, han selv placerer på sin egen top-10 liste, nemlig udlægningen af Joh 14-15
(På dansk med titlen Frelsens Olie, Odense 1855).

Og af lignende kvalitet udlægningen af Salme 51.
[dansk tekst].

Bordtale om frelsens forudbestemmelse [dansk tekst].
 1539


Udgiver skrift om lovens plads i kristenlivet: Mod Antinomerne.


Og det centrale skrift Om koncilierne og kirken.
 1540


Udgiver Disputatsen om Kristi to naturer (engelsk web-oversættelse her).
 1542

 

 

Datteren Magdalena dør 13 år gammel. I flere breve nævner Luther smerten over dette tab.

I sin forlæsning på universitetet giver Luther vejledning i en ret læsning af "Den Trælbundne Vilje" [dansk tekst].
 1543 

juli


Efter debat med missionerende og kristendomsfjendske jøder skriver Luther sit skarpe skrift Om jøderne og deres løgne.

[dansk tekst her].

Luther udgiver første del af sin store kommentar til Første Mosebog (se under 1535).
 1544


Atter en af de store perler udkommer, nemlig Huspostillen, som indeholder prædikener fra Luthers senere år.

De er holdt i hjemmet for familie, venner, logerende og de mange gæster. (findes i flere ældre danske oversættelser).

Prædikenen fra Huspostillen om Guds frelsesvilje kan læses ved at klikke [her].

Luther indvier slotskirken i Torgau (første protestantiske kirkebygning).
 1545


marts

 

sept.


Første bind af Luthers latinske skrifter udkommer med det berømte forord, hvor Luther selv beskriver sin genopdagelse af evangeliet i 1519. [dansk oversættelse parallelt med den latinske tekst her].


Udgiver sit sidste skrift om de tre sakramenter Mod Lourvain-teologernes 32 artikler [dansk web-oversættelse].

Luther-bibelen udkommer i ny, revideret udgave.
(Originalteksten 1545 her).
 1546
18. feb.


22. feb.


Under et ophold i Eisleben bliver Luther dårlig og dør den 18. februar 62 år gammel.


Justus Jonas, der er med på turen, nedskrev de sidste 24 timer af Luthers liv [et engelsk resume kan læses her].

Luther bliver begravet i Slotskirken i Wittenberg [se billede]

Bugenhagen holder ligprædikenen [engelsk tekst her].
 


Se alle tekster af Luther på nettet ved at klikke herKort over de vigtigte Luther-byer

 

 

Se detaljeret kort over de enkelte Luther-byer ved at klikke her

Til forsiden