Til forsiden


Martin Luthers
Bekendelse
1528


   Åndeligt testamente
   Treenigheden
   Kristi person
   Kristi embede
   Viljen og arvesynden
   Klostervæsenet
   Samfundsordenen
   Næstekærligheden
   Helligåndens person og embede
   Nådemidlerne
   Kirken
   Skriftemål og sjælesorg
   Pavens afladshandel
   Bøn for de døde
   Forbøn og salvning af syge
   Messeofferet
   Pædagogiske hjælpemidler
   Det evige liv
   Luthers læsevejledning