Martin Luther på dansk


Formålet med denne side er, at give adgang til Luthers skrifter på lettest mulig måde.
De vigtigste og mest centrale af hans skrifter er derfor lagt på nettet i en moderne, tekstnær oversættelse.
I venstre spalte er der en oversigt over de allernyeste danske oversættelser.  
Først er der en tidslinie, der giver et overblik over Luthers liv. Her kan man se, hvor de vigtigste skrifter hører hjemme tidsmæssigt.
Dernæst er der en samlet oversigt over, hvad der findes af Luthertekster på nettet. Både i dansk oversættelse og andre nordiske sprog, men også på engelsk.  
For dem, der ønsker et grundigere studium af Luther, er der også en oversigt over originaltekster.
Under rubrikken "Danske Luther-bøger" er der en kronologisk oversigt over samtlige danske oversættelser af Luthers skrifter. De kan alle lånes på bibliotekerne.
Ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden under knappen "rediger" kan man søge efter bestemte ord og vendinger på alle siderne.
Hvis man har problemer med at finde en oversættelse til en bestemt tekst, er man velkommen til at benytte e-mail adressen, som findes under "Direkte Luther-hjælp". Det samme gælder, hvis man har andre spørgsmål omkring Luther.


Cand.theol.
Finn B. Andersen
e-post: finnbandersen@msn.com