Til forsiden 

 

 

 

Schmalkaldens byvåbenIndholdsfortegnelse:

 

 

Fortale af dr. Martin Luther

Første del

Om den guddommelige majestæt

Guds væsen og de tre personer

 

Anden del

Jesu Kristi embede og vores befrielse

Hovedartiklen

Kristi forsoning og retfærdiggørelsen af tro

Pavekirkens falske messe

Skærsilden

Onde ånder

Valfarter

Broderskaber

Relikvier

Aflad

Helgenpåkaldelse

Pavens overhøjhed

Demokratisk valg af pave

Kirkens eneste herre

Pavedømmet er Djævelens værk

 

Tredje del

Om synden

Loven

Boden

Papisternes falske bod

Selvgjort anger - uden tro

Pinefuldt skriftemål

Tvivlsom fyldestgørelse

Indbringende aflad

Overskydende gode gerninger

Den sande bod

Livslang bod

Evangeliet

Dåben

Barnedåben

Nadveren

Nådens nøgler

Skriftemålet

Det ydre ord og troen

Vækkelse

Udelukkelse fra menigheden

Kaldelse og ordination af præster

Præsternes ægteskab

Kirken

Tro og gode gerninger

Klosterløfterne

Menneskelige traditioner

Underskrifter