(Rigsdagen i Augsburg 1530)

 

Fortale til Kejser Karl V

Præfatio ad Cæsarem Carolum V.

 

Første del

De vigtigste trosartikler

Pars I
Articuli fidei præcipui

1. Om Gud

Art. I. De Deo

2. Om arvesynden

Art. II. De peccato originis

3. Om Guds søn

Art. III. De Filio Dei

4. Om retfærdiggørelsen

Art. IV. De justificatione

5. Om det kirkelige embede

Art. V. De ministerio ecclesiastico

6. Om troens frugter eller de gode gerninger

Art. VI. De fidei fructibus seu bonis operibus

7. Om kirken

Art. VII. De ecclesia

8. Om nådemidlernes kraft, når de forvaltes af onde

Art. VIII. De vi sacrorum per malos administratorum

9. Om dåben

Art. IX. De baptismo

10. Om nadveren

Art. X. De coena Domini

11. Om skriftemålet

Art. XI. De confessione

12. Om boden

Art. XII. De poenitentia

13. Om sakramenternes brug

Art. XIII. De usu sacramentorum

14. Om den kirkelige ordning

Art. XIV. De ordine ecclesiastico

15. Om de kirkelige skikke eller de menneskelige traditioner

Art. XV. De ritibus ecclesiasticis seu traditionibus humanis

16. Om samfundsordningen

Art. XVI. De rebus civilibus

17. Om Kristi genkomst til dom

Art XVII. De christi reditu ad judicium

18. Om den frie vilje

Art XVIII. De libero arbitrio

19. Om syndens årsag

Art XIX. De caussa peccati

20. Om de gode gerninger – udførlig forklaring

Art. XX. De bonis operibus - uberior exposito

21. Om helgendyrkelsen

Art. XXI. De cultu sanctorum

 

Anden del

Artikler, der gennemgår de rettede misbrug

Pars II

Articuli, in quibus recensentur abusus mutati

Indledning

Prooemium

22. Om nadverens to forskellige skikkelser

Art. XXII. De utraque specie

23. Om præsternes ægteskab

Art. XXIII. De conjugio sacerdotum

24. Om gudstjenesten

Art. XXIV. De missa

25. Om skriftemålet

Art. XXV. De confessione

26. Om at gøre forskel på mad – og om menneskelige traditioner

Art. XXVI. De discrimine ciborum - similibusque traditionibus humanis

27. Om klosterløfterne

Art. XXVII. De votis monachorum

28. Om den kirkelige magt

Art. XXVIII. De potestate ecclesiastica

Afslutning

Epilogus.