Se andre levende citater her

  

Martin Luthers pædagogiske pung

 

            

fire rum

   

 

Folkelig gudstjeneste

 

Vi skal fremme en sådan gudstjeneste, der kan oplære ungdommen og kalde og vække folk til troen. Derfor er der brug for en central, letforståelig, enkel og god katekismus. Men det skal ikke blot foregå sådan, at man lærer eller fremsiger ordene udenad, som det hidtil er sket, men man skal spørge stykke for stykke og lade tilhørerne svare, hvad hvert enkelt betyder, og hvordan de forstår det. Gennem sådanne spørgsmål kan man samle hele summen af den kristne børnelærdom i to stykker, som i to små punge i hjertet, nemlig tro og kærlighed.

 

Kristendom og pædagogik - barnets religiøse pung
Troens pung har to rum. I det ene rum ligger det stykke af kristentroen, at vi tror, at vi ved Adams synd alle sammen er fordærvede, syndere og fordømte (Rom 5, 12; Sl 51, 7). I det andet rum ligger det stykke, at vi alle ved Jesus Kristus er blevet forløst fra dette fordærvede, syndige, fordømte væsen (Rom 5, 18; Joh 3, 16). Kærlighedens pung har også to rum. I det ene ligger det stykke, at vi skal tjene næsten og gøre vel imod ham, ligesom Kristus har gjort imod os (Rom 13, 8). I det andet rum ligger det stykke, at vi gerne lider og tåler al slags ondt (1 Joh 3, 16).
      Når nu et barn begynder at forstå det, skal man vænne det til at bringe Bibelvers fra prædikenen med hjem og fremsige dem for forældrene, når man sidder ved bordet. Ligesom man før i tiden plejede at fremsige latinen. Derefter skal man lægge Bibelversene i pungene og de to rum, på sammen måde som med mønter og pengesedler.
      Lad nu denne troens pung være til store og små pengesedler. I det første rum anbringer man så dette vers: ”Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker” (Rom 5, 12) og: ”I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min mor undfangede mig.” (Sl 51, 7). Det er halvtreds- og hundredkronesedler. I det andet rum lægges tohundrede og femhundredkronesedlerne, som dette skriftord: ”Kristus blev givet hen for vore overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os.” (Rom 4, 25), ligeledes: ”Se, Guds lam, der bærer verdens synd.” (Joh 1, 19). Det ville være to, store, værdifulde pengesedler.
      Kærlighedens pung er til mønterne. Læg i det første rum skriftstederne om at gøre godt, som disse, Gal 5, 13: ”Vær i kærlighed hverandres tjenere,” Matt 25, 40: ”Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre, har I gjort imod mig.” Det ville være to tiere i pungen. I det andet rum kan man lægge disse skriftsteder (Matt 5, 11): ”Salige er I, når man forfølger jer for min skyld”, (Hebr 12, 6): ”Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af.” Det er to tyvere ned i pungen.

På tilhørernes præmisser
Lad ingen her mene sig for klog og foragte sådan børneleg. Da Kristus ville opdrage menneskene, måtte han blive et menneske. Skal vi opdrage børn, må vi også blive børn med dem. Gud give, at sådan børneleg blev udført pædagogisk, så skulle man på kort tid få et land af kristne folk og sjælene ville blive rige i Skriften og i erkendelse af Gud. Så kunne de selv lave flere af disse punge som i Melanchthons troslære og gemme hele Bibelen i dem. Ellers går man daglig til prædikenen og går derfra igen som man kom. For man mener, at det kun drejer sig om at høre hele tiden.  Ingen tænker på at lære eller huske noget af det. På den måde hører mange mennesker prædikener i tre, fire år og lærer dog ikke så meget, at han kan gøre rede for et eneste stykke af Trosbekendelsen, som jeg næsten daglig erfarer. Der står skrevet nok i bøgerne, men det er endnu ikke indprentet i hjerterne.

 (Fra "Deutsche messe", 1526)

 

 

 
     
Hvis du vil se mine venner,
kan du prøve at trykke
på mit hjerte!

Se andre levende citater her