Om papisternes ordination

Nødvendig afholdenhed fra nådemidlerne

Det største og vigtigste hverv i kirken

Kirken har kun ét eneste offer

Pavedømmet er Satans største mesterstykke

At være præst er ikke det samme som at være sognepræst

 

De præstelige hverv

1. Forvaltningen af Guds Ords

2. Forvaltningen af dåben

3. Forvaltningen af nadveren

4. Forvaltningen af skriftemålet og opgaven som sjælesørger

5. Hvervet med at ofre vort legeme

6. Forbønnens tjeneste

7. Ansvaret for den rette lære

 

De papistiske offerpræster

Anvisning på ansættelse af sognepræster