Davids Salme 23

 

 

 

Det forkyndte ords rigdom

Frelse hvor Ordet ikke lyder

v 1 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød

Kristus er hyrden

Pavedømmet – Moses eller Kristus

v1 jeg lider ingen nød

Øre-tro eller øje-tro

v2 han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand

v2 Han leder mig til det stille vand.

v3 Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

v3 Han leder mig ad rette stier

v3 For sit navns skyld.

v4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.

v4 Din stok og din stav er min trøst

Nådemidlerne og troen

v5 Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.

En lystig krig

Luthers personlige erfaringer gennem atten år

v6 Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.