Til forsiden

 

 

Martin Luther

Om islam og jødedom

 

Indledning

Martin Luther

Kampen mod muslimsk terror

Luthers forord

De to regimenter

Frivillige råd eller forpligtende bud

Misbrug af kristennavnet

Sammenblanding af kristendom og politik

Kamp på to fronter

Første front – bod og bøn

Vejledning til bod og bøn

Bod og bøn mod Guds vrede

Islam – muslimernes tro

Islam fornægter Kristus

Islam hersker med våben

Muhammed og paven har sammenbundne haler

Islam ringeagter kvinden og ægteskabet

Også gode muslimer

Billedforbud

Det verdslige regimente

Øvrigheden skal ikke blande sig i folks tro

Ansvaret for øvrigheden beståen

Øvrigheden skal beskytte kroppen og de jordiske forhold

Lydighedens grænser

Koranens forhold til Bibelen

Italienske bryllupper – homofile parforhold

Ikke korstog, men forsvarskrig

Effektivt forebyggende angreb

Alvorlig advarsel

 

 

 

Martin Luther

Om jødedommen

Luthers forord

Jøderne roser sig af forfædrene

Jøderne roser sig af omskærelsen

Jøderne roser sig af pagten på Sinaj

Intet menneske holder loven

En tilregnet retfærdighed

Jøderne roser sig af besiddelsen af Kana’an og Jerusalem

Falske Messiasforventninger

Bibelens Messiasvidnesbyrd

Patriarken Jakob

David

Jeremias

Haggaj

Daniel

Bagtalelser

De kristnes medansvar – ingen religionsfrihed

Jøderne og Nytestamente

Tre personer, men dog ikke mere end én Gud

Politisk eller religiøs frelse

Afskedsønske

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com