Martin Luthers billede af Gud
 
 

Brændende kærlighed 

 

 

***

 

Martin Luthers teologi

i Lucas Cranachs maleri fra 1529

 

præsenteret i PowerPoint
(Klik på billedet)

 

Cranach l&e 

 

 

***

 

185 portrætter af Martin Luther

 

 


Martin Luther-Album
 

 

 

Den gyldne kunst i anfægtelser


I rigtige anfægtelser

består den gyldne kunst alene i,

at man holder sig til Guds Ord og tilsagn

og dømmer efter dette

og ikke efter hjertets følelser.

Så skal hjælpen og trøsten nok følge efter.


(Salme 23 fortolket, 1536. WA 51, 278).

 

 

 

 

Om indsættelse af tjenere i kirken, 1523

De instituendis ministris Ecclesiae, 1523

WA 12, 169-96

 

 

 

 

Hele evangeliet og hele Skriften erklærer nemlig, at Kristus er ypperstepræsten, som alene én gang for alle, og kun ved at ofre sig selv, har borttaget al menneskelig synd, og har erhvervet en evig forløsning, da han med sit eget blod indtrådte den ene gang i helligdommen og således fuldførte sit frelserværk for evigt.

       Derfor gives der nu aldeles intet sonoffer længere for vore synder uden hans alene. Og når vi med oprigtig tro fortrøster os til dette ene offer, da bliver vi renset for alle vore synder, uden vor egen fortjeneste eller gerningshellighed.

 

En kristen er et menneske, som har Helligånden.

 

Til præst i Det Nye Testamentes forstand må man fødes og ikke fabrikeres.

 

Til præst fødes man, men til tjener kaldes man.

 

Alle kristne uden undtagelse er præster.

 

Guds Ords forvaltning, som er kirkens vigtigste embede, er fuldstændig ens og fælles for alle kristne.

 

At forkynde Guds Ord er kirkens vigtigste embede.

 

At prædike evangeliet er det vigtigste af alle kirkens embeder.

 

Til troen kan ingen nemlig tvinges.

 

 

 
 

 

Prædiken på påskedag 1524

 

Det hører med til troens væsen,

at man føler sine fejl

og gerne vil være fri for dem.

 
   
 

Denn das ist des glawbens art,

das der mensch bey sich fulet seyn geprechen

und wolt seyn gerne ledig werden.

WA 12, 498

 
  
   
  Det salige bytte
Er det ikke en smuk og herlig byttehandel: Kristus, der er uskyldig og hellig, tager min synd og skyld på sig. Ja, ikke nok med det. Jeg, der kun er synd, klæder og smykker han også med sin uskyld og renhed. Gennem dette salige bytte, hvor den kære frelser bytter med os, og ellers ingen andre steder, bliver vi frie fra synden og døden og får hans egen retfærdighed og liv. Dette kan alene hjertet gribe i tro. (Prædiken, 1540)

  _____  

Originalteksten
Jst aber das nicht ein feiner, herrlicher wechsel, da Christus, der aller ding unschueldig und heilig ist, nicht allein auff sich nimpt frembde, das ist: meine sunde und schuelde, sondern er kleidet und schmueckt mich, der ich eitel sunde bin, auch mit seiner unschuld und reinigkeit? Stirbt dazu des schmelichen tods am Creutz umb meiner sunde willen, durch welche ich den ewigen tod und verdamnis verdienet habe, und schencket mir seine gerechtigkeit, Auff das ich mit jm ewiglich leben sol in herrlicher und unaussprechlicher freude. Durch solchen seligen wechsel (den das hertz allein durch den glauben fasset) damit der liebe Heiland mit uns beut, und sonst durch nichts, werden wir der sunde und des tods los und kriegen zu eigen sein gerechtigkeit und leben.
WA 49, 124
 
 


streg
 
     
  Post
  Bjergprædikenen, 1530-32
Matt 6,33
 
 
  De tage alle fejl af den eneste rette vej, og går forbi evangeliet, og kender hverken Gud eller Kristus og hans rige. For den, som vil kende og finde det, må ikke søge efter det, som han selv synes, men derimod høre Guds ord, som fundament og hjørnesten, og se, hvad han henviser dig til, og hvordan han udlægger det.     Nu lyder hans ord om hans rige sådan: ”Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” (Mark 16,16). Dette ord er ikke udtænkt af vort eget hoved, og ikke vokset ud af et menneskes hjerte, men kommet ned fra Himlen, og forkyndt af Guds mund. Det er, for at vi skal være visse i vor sag og ikke tage fejl af den rette vej, når alt dette går ret for sig, både hvad præster og tilhørere angår. Når man flittig driver på ord og sakramenter, efterlever dette, og sørger for, at det bliver kendt blandt folk, og opdrager de unge mennesker dertil, og underviser dem. Da er dette at søge og fremme Guds rige, og tage det det alvorligt.    

 *
  Originalteksten i Weimar-udgaven  
   
 Sie feilen alle des einigen rechten weges und lassen das Euangelium stehen, kennen widder Gott noch Christum und sein reich, Denn wer es kennen und treffen wil, der mus nicht nach seinem kopff suchen, sondern sein wort hoeren als den grund und eckstein und sehen wo er dich hin weiset und wie ers deutet.     Nu ist das sein wort von seinem Reich: Wer da gleubt und getaufft wird, der wird selig. [Mark. 16, 16]. Das wort ist nicht aus unserm kopff gespunnen noch aus eines menschen hertz gewachsen sondern von himel gefallen und durch Gottes mund gezeigt, das wir ia gewis weren und nicht feileten der rechten strasse. Wo nu solchs recht im schwang gehet, beide bey den predigern und zuhoerern, das man das wort und Sacrament vleissig treibt, dem selben nach lebt und anhelt das es bekand werde unter den leuten, das iunge volck dazu zeucht und leret, das heisst Gottes Reich gesucht und gefordert und mit ernst gemeinet. WA 32, 468  
 
 


 
     
 

Mulmet i hjertet

 
  Mulmet i mørket

(Den Store Galaterbrevskommentar, 1535)

 
 
Blinkende kors
 
 
  Kristus som gave Evangeliets virkelige kerne og grundvold er, at du først modtager og erkender Kristus som en gave, der er skænket dig af Gud og hører dig til, inden du bruger ham som forbillede.
(Indledningen til Kirkepostillen)  

Originalteksten i Weimar-udgaven
Das hewbtstuck und grund des Euangelij ist, das du Christum tzuuor, ehe du yhn tzum exempel fassist, auffnehmist unnd erkennist alß eyn gabe und geschenck, das dyr von gott geben und deyn eygen sey.
(WA 10 I 1, 11)


 
 Kyssende par gif
 
 

Vi er kanaler for Guds kærlighed

 

Al kristen lære og livsførelse er jo kort, klart og rigeligt indeholdt i disse to stykker: TRO OG KÆRLIGHED. Her er mennesket sat mellem Gud og sin næste som et middel, der modtager fra oven og giver det videre nedad. Vi er som en kanal eller et rør, gennem hvilke den guddommelige rigdoms kilde strømmer ud til andre.

 

(Fra Kirkepostillen, over Titus 3, 4-7)

 

 

 

Originalteksten i Weimar-udgaven

 

Alle Christlich lere, werck und leben kurtz, klarlich, ubirflussig begriffen ist ynn den zweyen stucken GLAWBEN UND LIEBEN, durch wilch der mensch tzwischen Gott unnd seynem nehisten gesetzt wirt alß eyn mittell, das da von oben empfehet und unten widder außgibt unnd gleych eyn gefeß oder rhor wirt, durch wilchs der brun gotlicher gutter on unterlaß fließen soll ynn andere leutt.

(WA 10 I 1, 100)

 
 


 
  Sur dame  
 

Om kirkens babyloniske fangenskab, 1520
Hvis vi medgiver, at blot ét af Paulus’ breve eller blot et enkelt vers i ét af hans breve, ikke gælder hele kirken, så har vi tilintetgjort hele hans autoritet.

Væk, langt væk med den tanke, at der skulle være ét eneste bogstav hos Paulus, som ikke hele kirken skal følge og rette sig efter.

 


Originalteksten i Weimar-udgaven
Quod si demus, unam Epistolam aliquam Pauli aut unum alicuius locum [31] non ad universalem Ecclesiam pertinere, iam evacuata est tota Pauli autoritas.

(WA 6, 505)

 

Absit, absit, ut ullus apex in toto Paulo sit, quem non debeat imitari et servare [2] tota universalis Ecclesia.

(WA 6, 506)
 
     
 

Se andre levende citater her

 
 
     
     

spillermanden