En prædiken om skriftemålet og nadveren

 

Skriftemålet

Personlige råd og vejledning

Skriftemålets to dele

Hvad skal man skrifte

 

Om den hellige nadver

Hensynet til de svage

Skatten er indesluttet i ord

Realpræsensen er ikke nadverens hovedsag

Den indbyrdes kærlighed opflammes

Synden skal bekæmpes og ikke bifaldes

Efterfølgelsens hellige kors