Inholdsfortegnelse

 

01. Martin Luther 1483-1546

02. De vigtigste Luther-byer

 

03. Tyskland på reformationstiden

04. Slægtsgård i Möhra

05. Möhras byvåben med Lutherrosen

06. Hans og Magrethe Luther

07. Fødehjemmet i Eisleben

08. Indgang til Luthers fødehjem

09. Luthers dåbskirke.

10. Barndomshjemmet i Mansfeld,

11. Mansfelds byvåben

12. Luther-mindesmærke i Mansfeld

13. Skolen i Eisenach

14. Luthers logi i Eisenach

15. Universitetet i Erfurt

16. Universitetets protokol

17. Augustiner-klostret i Erfurt

18. Luther som munk (1520)

19. Augustinernes munkekutte

20. Johann von Staupitz

21. Klosterliste fra 1509

22. Klostret i Wittenberg (Lutherhaus).

23. Kurfyrsterne af Sachsen

24. Kurfürst Friedrich der Weise

25. Kurfürst Johann der Beständige

26. Kurfürst Johann Friedrich

27. Johann Tetzel og afladshandlen

28. Slotskirken set fra luften

29. Slotskirken i Wittenberg              Se flere billeder fra kirken:  her

30. 31. oktober 1517

 

31. Tesedøren i slotskirken

32. Nærbillede af tesedøren

33. Pave Leo X

34. Pavens kirkelove brændes

35. 1521 - Martin Luther 38 år

36. Luther for Kejseren i Worms 1521

37. Wartburg, Eisenach

38. Martin Luther som Junker Jörg

39. Luthers kontor på Wartburg

40. Det Nye Testamente, 1522

41. Kirkepostillen 1522

 

42. Martin Luther 1522-23

43. St. Marien, Bykirken i Wittenberg

44. Bykirken indvendig

45. Reformationsaltertavlen

46. Luther blandt kolleger

47. Philip Melanchthon (1497-1560)

48. Philip Melanchthon, 1532

49. Philip Melanchthon, 1537

50. Philip Melanchthon, 1543

51. Johann Bugenhagen (1485-1558)

52. Johann Bugenhagen, 1537

53. Caspar Cruciger (1504-1548

54. Georg Spalatin (1484-1545)

55. Justus- Jonas (1493-1555)

56. Martin Luther 1526, 43 år

57. Luthers første Sangbog, 1524

58. Bryllup 1525

59. Katharina von Bora, 1525, 26 år

60. Katharina von Bora, 1526, 27 år

61. Katharina von Bora, 1527, 28 år

62. Katharina von Bora, 1528, 29 år

63. Katharina von Bora, 1529, 30 år

64. Käthe med børnene

65. Familien hygger sig

66. Martin og Käthe Luther, 1529

67. Den Lille Katekismus, 1529

68. Kejser Karl den Femte

69. Rigsdagen i Augsburg 1530

70. Veste Coburg

71. Den Augsburgske Bekendelse

72. Artikel 13 i dansk oversættelse

73. Martin Luther 1532, 49 år

74. Martin Luther, 1532

75. Martin Luther, 1532

76. Martin Luther 1532

77. Luthers Logo

78. Martin Luther 1533, 50 år

79. Hele bibelen på tysk, 1534

80. Relief af oversættergruppen

81. Martin Luther 1534, 51 år

82. Cranach Alter i Weimar

83. Detalje fra altermaleriet

84. Luthersk gudstjeneste

85. Loven og Evangeliet i farver

86. Wittenberg-Konkordien 1536

87. Reformation i Danmark 1536-37

88. Luthersk gudstjeneste i Danmark

89. Peder Palladius (1503-60)

90. Hans Tausen (1494-1561)

91. Martin Luther 1539, 56 år

92. Martin Luther 1539, 56 år

93. Martin Luther 1539, 56 år

94. Martin Luther 1540, 57 år

95. Martin Luther 1540, 57 år

96. Martin Luther 1541, 58 år

97. Martin Luther 1543, 60 år

98. Martin Luther 1543, 60 år

99. Biskop Nikolaus von Amsdorf

100. Martin Luther 1544, 61 år

101. Slottet i Neuburg ved Donau

102. Slotskapellet i Neuburg

103. Schloss Hartenfels

104. Slotskirken i Torgau

105. Nutidigt luthersk alter

106. Nutidigt luthersk alterbrug

107. Luthersk alter i Danmark

108. Kirkepostillen 1543

109. Martin Luther 1545, 62 år

110. Tegning af Luther fra 1545

111. Luther-Bible 1545

112. Martin Luther 1546, 62 år

113. Martin Luther 1546, 62 år

114. Martin Luther 1546, 62 år

115. Luthers grav i Wittenberg

116. St. Marien - Bykirken i Torgau

117. Käthes mindesten i Torgau

118. Statue af Käthe i Wittenberg

119. Statue af Martin Luther

120. Martin Luther, udateret

121. Martin Luthers logo og signatur             Se forskellige udgaver af Luthers logo: her

122. Reformationens udbredelse

123. Martin Luther bamse

124. Luthers danske veninde

125. Hilsen fra redaktøren