Martin Luther

Formaning til at gå til nadver

 

 

Barnedåbens store fordel

Augustins negative erfaring med udsættelse af dåben

Udsættelse af nadvergang er også farligt

Prædikanternes ansvar

Prædikanterne skal opmuntre folk til at gå til nadver

Ikke tvang, men formaning

 

To forskellige slags hovedgrunde til at gå til nadver

De første grunde angår Kristus selv

Nadveren er indstiftet og oprettet af Kristus selv

Foragt for nadveren og anden ugudelighed stammer fra vantroen

På grund af Guds befaling

Kristus har indsat nadveren til sin ihukommelse

Selvvalgt gudstjeneste

Guds ord og gerninger har ringe værdi for verden

Sådan laver man Gud

At pryde Gud er så meget som at smykke Gud

Også døve og stumme kan ihukomme og takke Gud ved at gå til nadver

Det kristne fællesskabs velsignelse

Konsekvenserne af at fornægte Kristus

To slags lovprisning og gudstjeneste

Vantro er gudsbespottelse

Et forargeligt eksempel

Jødernes og de kristnes mindefester

Pavedømmets mishandling af nadveren

Grund til at gå til nadver

Hvad er Kristi ihukommelse

Troen på nåden er et takoffer

Papisterne har gjort nadveren til et offer

Kristus har indsat nadveren til sin ihukommelse

Pavedømmet har to forskellige slags sakramenter

Ifølge Luther kan nadverens brug kaldes er et takoffer

Nadveren som ”offer”

Lovsang i messen

Grund nok til at gå til nadver med lyst

 

Den anden slags hovedgrunde angår os selv

Hvad nadveren giver os

For jer

Nadveren minder os om Kristi velgerning og vor nød

Nadveren vækker kærlighed til næsten

Luthers egen erfaring med at udskyde nadveren

At finde sig kold og uden lyst til nadveren

De fjender, vi kæmper imod

Undskyldninger for at blive borte fra nadveren

Nadveren er et tegn på den højeste kærlighed til os

Uværdig nadverfejring

To gode grunde mere

Den bedste måde at bruge nadveren på

Formaning til at formane

Kirketugt og nadver

Ingen skal tvinges til nadveren

Foragt for nadveren er en skrækkelig synd

Uhyggelige konsekvenser

Afslutning