Til forsiden

 

Den hellige dåb - 1535

 

 

 

 

Martin Luther

 

Martin Luthers fortale

På helligtrekongersdag skal der prædikes om dåben

Det er nødvendigt at prædike om dåben

Den skæbne som Guds Ord og gerning altid har i verden

Man må redde den hellige dåbs ære fra gendøberne

 

Første del

Om den hellige dåbs væsen

Der hører tre dele til dåben

Gendøberne anser blot dåben for vand

Man river Guds Ord og befaling væk fra det ydre element

Ordet og vandet hører sammen i dåben

Nogle glemmer befalingen

Kan en vantro eller en kætter give en virkelig dåb

Guds befaling må ikke skilles fra dåben

Guds Ord misbruges af papister og healere

Uden Guds befaling er ingen ting et sakramente

Vi skal ikke selv vælge hverken genstanden eller ordene

Parallellen til nadveren

Almengyldig regel

Manglende tro ophæver ikke Guds ordning

Troen gør ikke dåben gyldig, men bevirker, at vi får nytte af dåben

Dåbens herlighed – et Gudfyldt vand

Guds Ånd og navn er forbundet med dåben

Svar på tiltale

 

Anden del

Om dåbens nytte

Om dåbens hensigt og nytte

Kristi dåb viser, hvorfra vores dåb har sin kraft

Den hellige treenighed åbenbarer sig

Vor dåb bliver æret ved Kristi dåb, som skete for vor skyld

Spotterne forsynder sig groft mod vanddåben

Dåben æres ved hele den guddommelige majestæts herlige åbenbarelse

Den guddommelige majestæts er i sandhed til stede ved dåben

Dåbens kraftige virkning

Dåben bliver æret ved Faderens prædiken over Kristi dåb

Gud Faders prædiken er ikke holdt for Kristi skyld, men for vores

Kristus kaldes Guds Søn i helt bogstavelig forstand

Men der er kun én Gud

Kristi person

Kristus som vor ypperstepræst

Vi bliver på det stærkeste forsikret om Guds nåde

De, som vil forsone Gud ved gerninger

I disse ord er hele evangeliets indhold indbefattet

Dåbens kraft består i at den frelser os

Papisterne fordunkler dåbens ære ved deres lære om egen fortjeneste

Formaning til at gøre forskel på Guds og vores gerning

 

Tredje del

Om den hellige dåbs rette brug

At døbes i tro

Synd i læren er værre end synd i livet

Dåben forpligter livet

Sand og falsk kristendom

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com