Første danske oversættelse af Den Augsburgske Bekendelse foretaget af Jørgen Jensen Sadolin i 1533

Jørgen Jensen Sadolin blev den første lutherske biskop på Fyn 1537


 

.